Słowniczek przyszłej mamy – B

B

badanie ogólne moczu
Wykonywane co miesiąc. Chodzi głównie o wykrycie białka (zaburzenia pracy nerek), glukozy (co mogłoby świadczyć o początkach cukrzycy) i leukocytozy (sygnalizuje infekcję dróg moczowych),

bilirubina
Barwnik żółciowy przetwarzany w wątrobie. Wzrost jego stężenia w surowicy krwi świadczy o nadmiernym rozpadzie czerwonych krwinek lub uszkodzeniu wątroby i zastoju żółci,

biopsja trofoblastu
Zabieg stosowany w diagnostyce prenatalnej, polegający na pobraniu próbki trofoblastu -tkanki, która z czasem ulegnie przekształceniu w łożysko. Badanie wykonywane od 8. tygodnia ciąży.

blastocysta
Tak nazywa się jedna z najwcześniejszych postaci jaja płodowego, które 5-6 dnia po owulacji zagnieżdża się w macicy i dzieli się na dwie części; jedna z nich tworzy właściwy zarodek, a druga przekształci się potem w łożysko.