Słowniczek przyszłej mamy – D

DNA
(kwas dezoksyrybonukleinowy) Znajduje się w jądrach wszystkich komórek naszego organizmu. Przenosi informacje genetyczne, które dziedziczymy po rodzicach i przekazujemy naszym dzieciom,

dysproporcja płodowo-miednicowa
Występuje, jeżeli wielkość płodu jest zbyt duża w stosunku do wymiarów miednicy, np. płód olbrzymi matki chorej na cukrzycę lub zwężona miednica przy normalnej wielkości dziecka. Poród odbywa się przez cięcie cesarskie.