Słowniczek przyszłej mamy – G

gen
Odcinek DNA, umożliwiający powstawanie określonego białka w komórce. Podstawowa jednostka dziedziczonej informacji genetycznej. Zwykle do wystąpienia określonej cechy organizmu potrzeba działania wielu genów

gestoza
Dawniej zatrucie ciążowe, obecnie nadciśnienie wywoływane przez ciążę. Zespół objawów chorobowych, występujących jedynie podczas ciąży, najczęściej u pierwiastek. Prowadzi do zaburzeń krążenia krwi i pracy nerek, co może upośledzić funkcjonowanie łożyska i prawidłowy rozwój płodu.