Badanie stężenia przeciwciał IgE w surowicy

Badanie stężenia przeciwciał IgE w surowicy (czyli immunoglobuliny E – IgE).
U alergików poziom IgE jest wyższy niż u ludzi zdrowych. We krwi można oznaczać tzw. całkowite IgE – to badanie stwierdza, czy pacjent w ogóle jest alergikiem, oraz tzw. swoiste IgE określające uczulenie na konkretne substancje.
Próba prowokacyjna. Najprostsza polega na nasileniu kontaktu z określonym czynnikiem i ocenie występujących pod jego wpływem objawów. Próbą prowokacyjną może być np. spacer w parku i kontakt z alergenem pyłku kwitnących roślin (np. brzozy).
W poradni alergologicznej lub szpitalu próbę prowokacyjną wykonuje się poprzez podanie wyciągu alergenu do nosa, worka spojówkowego oka lub drzewa oskrzelowego i ocenę stopnia nasilenia objawów uczuleniowych.

Spirometria. Badanie, które pozwala sprawdzić, czy wskutek alergii nie nastąpiły chorobowe zmiany w drogach oddechowych.