Apertyzacja

Apertyzacja – utrwalanie owoców, warzyw, grzybów, ryb i mięsa przez ich ogrzewanie w hermetycznie zamkniętych naczyniach (puszkach, słojach lub butelkach). W zależności od stopnia wstrzymania procesów biologicznych apertyzację dzieli się …

Utrwalanie żywności

Utrwalanie żywności – zapobieganie zepsuciu żywności (utracie przydatności do spożycia), powodujące wstrzymanie procesów biologicznych (np. rozwoju i działalności drobnoustrojów), biochemicznych (np. rozpadu tkanek) i chemicznych (np. utleniania witamin, rozkładu barwników …