Zamrażanie – mrożenie

Zamrażanie – mrożenie
utrwalanie owoców, warzyw, ryb, mięsa, masła przez obniżenie temperatury produktu oraz zamianę większości zawartej w nich wody w lód przy jednoczesnym stężeniu substancji rozpuszczalnych. W procesie zamrażanie wyróżnia się trzy etapy: schłodzenie produktu od jego temperatury początkowej do temperatury początku zamrażania, zamrażanie właściwe, szybkie, w temp. -20…-45°C, schładzanie końcowe do określonej temperatury przechowywania produktu, najczęściej -10…-20°C