Kącik do nauki to ważna rzecz

Trudno jest uczyć się z książki, której nie ma. Brak koniecznych do nauki narzędzi czy warunków powodują dezorganizację, popełnianie błędowi… stres.

Rodzice często nie doceniają roli, jaką odgrywa zapewnienie dziecku odpowiedniego kąta do nauki: wydzielonego miejsca, tylko dla ucznia, gdzie …